Հայրենագիտություն երորդ շրջան

Վահագն Վիշապաքաղ

Դիտել գրառումը

Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ

Դիտել գրառումը

Արտաշես և Սաթենիկ

Դիտել գրառումը

ԼՈՌԻ

Դիտել գրառումը

Գյումրիի մասին

Դիտել գրառումը

ՈՒՐԱՐՏՈՒ.ՎԱՆԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դիտել գրառումը

Շիրակի մարզ

Դիտել գրառումը

երեւանի պատմության թանգարան մասին

Դիտել գրառումը

Արտաշեսյան արքայատոհմ

Դիտել գրառումը

Սիրո և հավատի» զբոսայգի «Ուսումնական գարուն» նախագիծ

Դիտել գրառումը

Արշակունիների արքայատոհմ

Դիտել գրառումը

Զատկածես ընտանիքում

Դիտել գրառումը

Արագածոտնի մարզ

Դիտել գրառումը

Աղջկա ամրոց ամրոց

Դիտել գրառումը

Անբերդ

Դիտել գրառումը

Դաշտադեմի ամրոց

Դիտել գրառումը

Բագրատունյաց արքայատոհմ

Դիտել գրառումը

Իմ հայրենագիտական ճամփորդությունները

Դիտել գրառումը

 

 

Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում (փետրվար-մայիս)

1. Սովորողները բլոգներում պատմում-ներկայացնում են բնագիտության ուսումնական 3-րդ շրջանի նախագծերի մասին և տեղադրում բնագիտության բաժնի հղումը:

Ջրոլորտ, ջուրը բնության մեջ: Ջրի հատկությունները

Ջուր, անօրգանական միացություն, ջրածնի օքսիդ, քիմիական բանաձևը՝ H2O։ Ջուրը բնության ամենատարածված նյութն է, բնության մեջ հանդիպում է պինդ, հեղուկ, գազային վիճակներում։ Կազմում է կենդանի օրգանիզմների բաղադրության 2/3 մասը։

Ջրի մոլեկուլն ունի անկյունային կառուցվածք՝ HOH անկյունը կազմում է 104.5°, բևեռային մոլեկուլ է։ OH կապը խիստ բևեռային կապ է, որի հետևանքով ջրի մոլեկուլների միջև առաջանում է ջրածնական կապ։ Ջուրը լավ լուծիչ է՝ բևեռայնության շնորհիվ։ Թթվածնի հիբրիդացումը sp3։

Դիտել գրառումը

Թարմ խնձորի օգտակար հատկություների մասին և  խնձորի չրի օգտակար հատկությունները

Խնձոր (լատ.՝ Malus domestica), խնձորենու պտուղն է, որը երկիր մոլորակի ամենատարեց բնակիչներից է։ Այն հայտնի է դարձել մարդուն ավելի վաղ, քան մյուս բերքատու ծառերը։ Խնձորենու հայրենիքը համարվում է Կենտրոնական Ասիան։ Մեծ տարածում է գտել տնային խնձորենին։ Ներկայումս գոյություն ունեն խնձորենիների բազում տեսակներ, որոնք աճում են տարբեր կլիմայական պայմաններում։

Դիտել գրառումը

Լճեր և ջրամբարներ

Լիճ, Երկրի մակերևույթի ջրով լցված գոգավորություն, որը կապված չէ օվկիանոսի կամ ծովի հետ։ Լճերի համապարփակ հետազոտություններով զբաղվում է լիմնոլոգիան կամ լճաբանությունը։ Լճերը Երկրի մակերևույթի վրա զբաղեցնում են 12.8 միլիոն քառ. կմ կամ ցամաքի 1.8 տոկոսը։ Խոշոր լճերին հաճախ անվանում են ծովեր (օր.՝ Կասպից ծով կամ լիճ, Արալյան ծով կամ լիճ, Մեռյալ ծով կամ լիճ)։

Դիտել գրառումը

Գետեր

Գետ է կոչվում, ջրային բնական հոսքը, որպես կանոն քաղցրահամ ջրով, որը հոսում է դեպի օվկիանոս, ծով, լիճ կամ այլ գետ։ Որոշ դեպքերում գետը կարող է անցնել հողի մեջ կամ չորանալ, մինչև այլ ջրային օբյեկտի հասնելը։

Դիտել գրառումը

Ստորերկրյա ջրեր: Աղբյուրներ, արտեզյան ջրեր

Ստորգետնյա ջրեր, երկրակեղևի տարբեր խորություններում՝ ապարային կազմավորումների ճեղքվածքներում և ծակոտիներում գտնվող ջրեր։ Ստորգետնյա ջրերի ջրհավաք ավազանը ջուր է ստանում գետերից, վտակներից, ինչպես նաև՝ անձրևներից։

Դիտել գրառումը

Ճահիճների առաջացումը: Ճահիճների դերը մարդու կյանքում

Ճահիճ, երկրի մակերևույթի ջրային գոյացություն, որտեղ ջրային ռեժիմը դրական է՝ ջուրը ավելի շատ ներթափանցում է, քան հեռանում։ Դրա հետևանքով ճահիճներում կա խոնավության մշտական ավելցուկ։ Ճահիճների հատակը հարուստ է օրգանական վառելիքով՝ տորֆով։ Ճահիճները առավելապես տարածված են Հյուսիսային կիսագնդի տարածքում, անտառներում։

Դիտել գրառումը

Սառցադաշտեր

Սառցադաշտեր, երկրի մակերևույթին մթնոլորտային պինդ տեղումներից գոյացած, շարժվող սառցի բնական կուտակումներ։

Առաջանում են մերձբևեռային շրջաններում և բարեխառն կամ արևադարձային լայնությունների լեռների բարձրադիր մասերում (ձյան սահմանից բարձր), որտեղ տարվա ընթացքում տեղումներն ավելի են, քան դրանք հալվում ու գոլորշիանում են։ Ձևաբանական տեսակետից սառցադաշտերը բաժանվում են ցամաքային սառցադաշտային ծածկութային, ծանծաղուտային (շելֆային) և լեռնային տիպերի։ Ձյան վերածումը ֆիռնի, ֆիռնային սառցի, ապա սառցադաշտային սառցի, տեղի է ունենում կուտակման վերին շերտերի ճնշման, վերաբյուրեղացման, մասամբ հալքի ու սառելու հետևանքով։ Ծանրության ուժի ազդեցությամբ սառցադաշտերի մարմնում առաջանում է լարվածության դաշտ, սառցադաշտերը ձևափոխվում և շարժվում են թեքության ուղղությամբ։ Սառցադաշտերի կարևոր հատկություններից մեկը շարժումն է։ Լեռնային երկրներում սառցադաշտերի շարժման արագությունը տատանվում է տարեկան մի քանի մ-ից մինչև մի քանի հարյուր մ։ Հիմալայների որոշ սառցադաշտերի շարժման արագությունը տարեկան մինչև 700—1300 մ է, Անտարկտիդայի ծանծաղուտային սառցադաշտերինը՝ մինչև 7—13,8 կմ։

Դիտել գրառումը

Ջրոլորտի պահպանությունը: Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը

Ջրերի պահպանություն, ջրերի աղտոտումը և ջրային պաշարների հավասարակշռված էկոլոգիական վիճակի խախտումները կանխարգելող, նվազեցնող ու վերացնող միջոցառումներ։ Բոլոր ջրային օբյեկտները պահպանվում են աղտոտումից, աղտոտումից և սպառումից, հակառակ դեպքում ջրերի ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական և այլ հատկությունների փոփոխման, բնական մաքրման, ջրաբանական և ջրաերկրաբանական ռեժիմի խախտման հետևանքով կարող Է վնասվել բնակչության առողջությունը, նվազել ձկան պաշարները, վատթարանալ ջրամատակարարումը և առաջանալ անբարենպաստ այլ Երևույթներ։

Դիտել գրառումը

Մթնոլորտի կազմն և կառուցվածքը

Երկրի մթնոլորտ, Երկրի օդային թաղանթն է։ Այն սկսվում է երկրագնդի մակերևույթից և հասնում 2000-3000 կմ բարձրության։ Մթնոլորտը մնում է երկրագնդի շուրջը և Տիեզերքում չի ցրվում երկրագնդի ձգողության շնորհիվ։

 Դիտել գրառումը

Մթնոլորտի տաքացումը

Գլոբալ տաքացում, Երկրի կլիմայական համակարգի միջին ջերմաստիճանի բարձրացում։ Սկսած 1970-ական թվականներից, տաքացման էներգիայի ավելի քան 90%-ը պահեստավորվում է օվկիանոսում։ Չնայած ջերմության հավաքման գործում օվկիանոսի գերակշիռ դերին, գլոբալ տաքացում եզրը հաճախ օգտագործվում է օվկիանոսի ու ցամաքի մակերևույթի օդի միջին ջերմության աճի բարձրացումը նշելու համար։

Դիտել գրառումը

Մթնոլորտային ճնշում, բաշխումը երկրագնդի վրա

Մթնոլորտային ճնշում, մթնոլորտում գտնվող առարկաների և Երկրի մակերևույթի վրա գործող օդի ճնշում։ Մթնոլորտի վիճակի կարևորագույն բնութագիրն է, հավասար է մթնոլորտի տվյալ մակարդակից մինչև նրա վերին սահմանը տարածված օդի միավոր մակերեսով սյան կշռին։ Չափվում է բարոմետրով, արտահայտվում՝ միլիբարերով (մբ, 1 մբ= 1000 դին/սմ2), բարոմետրի սնդիկի սյան բարձրությամբ (մմ սնդ․ ս․) նյուտոններով 1 մ2 մակերեսի վրա, պասկալներով և այլն։

Դիտել գրառումը

Քամի: Քամու տեսակները

Քամի, օդի շարժումն է Երկրի մակերևույթին գրեթե զուգահեռ՝ բարձր ճնշման մարզից դեպի ցածր ճնշման մարզ։ Սովորաբար նկատի է առնվում այդ շարժման հորիզոնական, երբեմն նաև ուղղահայաց բաղադրիչը։

 Դիտել գրառումը

Մթնոլորտի խոնավությունը: Մառախուղ և ամպեր

Ամպ, մթնոլորտում, Երկրի մակերևույթից որոշ բարձրության վրա, ջրի մանր կաթիլների, սառցաբյուրեղիկների և դրանց խառնուրդի կուտակումը։ Ամպի առաջացման հիմնական, պայմաններն են կոնվեկտիվ, վերընթաց հոսանքները, տուրբուլենտ փոխանակությունը և օդի ճառագայթման պատճառով սառեցումը, որի հետևանքով մթնոլորտում տեղի են ունենում ջերմաստիճանի նվազում, խոնավության աճ։

Դիտել գրառումը

Կլիմա: Կլիմայի հիմնական տիպերը

Կլիմա— թեքություն), տվյալ վայրին բնորոշ միանման եղանակների բազմամյա կրկնություն։ Հունարեն «կլիմա» բառը նշանակում է թեքություն և մատնանշում է Երկրի մակերևույթի թեքությունը Արեգակի ճառագայթների նկատմամբ։

Դիտել գրառումը

«Ուսումնական գարուն» նախագծի ամփոփում բնագիտություն

փորձ

Դիտել գրառումը

Բնագիտության ֆլեշմոբի փորձեր

փորձեր ֆլեշմոբի համար

Դիտել գրառումը

Համաշխարհային օվկիանոս, դրա մասերը

ամաշխարհային օվկիանոս, ջրոլորտի հիմնական մասը, որը կազմում է վերջինիս 94,2 %-ը՝ 1338 միլիոն կմ²։ Շրջապատում է բոլոր մայրցամաքներն ու աշխարհամասերը, թերակղզիներն ու կղզիները։ Բնորոշ հատկանիշներից մեկը աղի առկայությունն է ողջ ջրային տարածքում։ Եթե Համաշխարհային օվկիանոսում լուծված աղի ամբողջ պաշարը նստվածքի ձևով սփռվեր, ապա օվկիանոսի հատակին կգոյանար 57 մ հաստությամբ աղի շերտ։

Դիտել գրառումը

Քամու բնութագրիչները: Քամու ուժի օգտագործումը

Քամին բնութագրվում է օդի շարժման արագությամբ, ուժգնությամբ և ուղղությամբ։ Քամու արագության և ուղղության շարունակական փոփոխությունը հանգեցնում է մթնոլորտի մրրկայնության՝ անկանոնության։ Մթնոլորտի երկրամերձ շերտերում քամու արագությունը փոխվում է 0-ից (անդորր) մինչև 50 մ/վ և ավելի (փոթորիկ) սահմաններում։

Դիտել գրառումը

Մթնոլորտային տեղումներ

Մթնոլորտային տեղումներ, ամպերից թափվող հեղուկ կաթիլային կամ պինդ վիճակի ջուր (անձրև, ձյուն, կարկուտ և այլն), ինչպես նաև երկրի մակերևույթի կամ առանձին առարկաների վրա նստած, օդից անջատված ջուր (ցող, եղյամ, մերկասառույց և այլն)։

Դիտել գրառումը

Զատկածես ընտանիքում

Զատիկը դա Քրիստոսի հարության օրն է  , որը մեծ շուքով նշում են բոլոր Քրիստոնյա  երկրները։

Ես շատ եմ սիրում այդ տոնը  որի ժամանակ  ձվերով կռվում ենք ։

Մենք զատիկը  նշելու համար առաջինը  ձու ենք ներկում,  կուլիչ ենք պատրաստում և   ցորեն  ենք աճեցնում  և    թխվացքներ ենք  պատրաստում, զարդարում ենք մեր սեղանը  և  սեղանին դնում ենք ձուկ,  չամիչով փլավ , տապակած կանաչի,  ներկած ձվեր և քաղցրավենիքներ։

Դիտել գրառումը

Եղանակ, դրա տիպերը, եղանակի կանխատեսումը

Եղանակի կանխատեսում, մթնոլորտային պրոցեսների զարգացման օրինաչափությունների մասին եղած գիտելիքների հիման վրա եղանակի կանխագուշակում։ Եղանակի կանխատեսումը կատարվում է օդերևութաբանական և աերոլոգիական կայանների, օդերևութաբանական արբանյակների դիտումների տվյալներով կազմվող տարբեր ժամկետների և բարձրությունների համար մեծ տարածություններ ընդգրկող քարտեզների (սինօպտիկական քարտեզների), աերոլոգիական դիագրամների, ռադիոլոկացիոն դիտումների միջոցով՝ մթնոլորտային պրոցեսների ընթացիկ և առաջիկա հնարավոր փոփոխությունների, այդ փոփոխությունների ընդհանուր բնույթի և գերակշռող ուղղությունների վերլուծության հիման վրա։ Առանձնապես ուշադրություն է դարձվում ցիկլոնների և անտիցիկլոնների, մթնոլորտային ճակատների առաջացման և զարգացման, դրանց շարժման արագությունների և ուղղությունների, տարբեր ֆիզիկական հատկություններով օդային զանգվածների տեղաշարժերի, օդի ուղղաձիգ շարժումների, միջին և վերին տրոպոսֆերայի օդային հոսանքների վերլուծմանը։

Դիտել գրառումը

Հողը և կենդանի օրգանիզմները

Հող, բնական գոյացություն՝ կազմված ծագումնաբանորեն իրար հետ կապված հորիզոններից, որոնք ձևավորվել են երկրի կեղևի մակերեսային շերտերի վերափոխման հետևանքով՝ ջրի, օդի և կենդանի օրգանիզմների ներգործության շնորհիվ։ Հողը երկրակեղևի մակերեսային փխրուն շերտն է, որը փոփոխվում է մթնոլորտի և օրգանիզմների ազդեցությամբ, լրացվում է օրգանական մնացուկներով։ Ավազախառն կավահողերում անձրևորդերի կենսազանգվածը հասնում է 2,5 միլիոն առանձնյակի, կամ 1,2 տ՝ մեկ հեկտարին։ Բակտերիաների քանակը 1 գրամ հողում հաշվում են հարյուրավոր միլիոններով։

Դիտել գրառումը

Կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկությունները

Ինքնավերարտադրումն ինքն իր նմանին վերարտադրելու հատկությունն է, որի հիմքում ընկած է ԴՆԹ–ի ինքնակրկնապատկումը (ռեպլիկացիա)։ Մոլեկուլային մակարդակի վրա այն իրականացվում է ԴՆԹ—ի մատրիցային սինթեզի սկզբունքով, որն իր հերթին ծրագրում է սպիտակուցի կառուցվածքը, հետևապես և օրգանիզմի յուրահատկությունները։ Ինքնավերարտադրման հատկությունն ապահովում է սերունդների միջև անընդհատությունը և տեսակի պահպանումը։

 Դիտել գրառումը

Կենսոլորտ և նրա բաղադրիչները

Կենսոլորտ (հին հունարեն՝ βιος՝ կյանք և σφαῖρα՝ գունդ), Երկրի թաղանթ, որը բնակեցված է կենդանի օրգանիզմներով և գտնվում է նրանց ազդեցության տակ, նրանց կենսագործունեության առարկաներով զբաղված։ «Կյանքի թաղանթ», Երկրի գլոբալ էկոհամակարգ։ Կենսոլորտը Երկիր մոլորակի երկրաբանական թաղանթների այն հատվածն է, որը բնակեցված է կամ նախորդ դարաշրջաններում բնակեցված է եղել կենդանի օրգանիզմներով։

 Դիտել գրառումը

Բույսերի բազմազանությունը

Բույսեր (լատ.՝ Plantae կամ Vegetabilia), բազմաբջիջ օրգանիզմների հիմնական խմբերից մեկը, որը ներառում է իր մեջ մամուռներ, պտերանմաններ, ծաղկավոր բույսեր, մերկասերմեր, ձիաձետեր, գետնամուշկեր։ Բույսերի շարքին են պատկանում նաև ջրիմուռները կամ նրանց խմբերից որոշները։ Բույսերը (առաջին հերթին ծաղկավորները) ներկայանում են զանազան կենսաձևերով. նրանց մեջ տարբերում են ծառեր, թփեր, խոտաբույսեր և այլն։

Դիտել գրառումը

Բույսերի կառուցվածքը և կենսագործունեությունը

Այն հարցը, թե ինչպես անվանել բույսերը, այնքան միանշանակ չէ, որքան թվում է առաջին հայացքից։ Այդ հարցին առաջինը փորձել է պատասխանել հին հույն փիլիսոփա և գիտնական Արիստոտելը, ով դասեց բույսերը որպես միջանկյալ գործոն անշունչ առարկաների և կենդանիների միջև։ Նա սահմանեց բույսերը որպես կենդանի օրգանիզմներ, որոնք ընդունակ չեն տեղաշարժվելու։

Դիտել գրառումը

Բակտերիաների դերը բնության մեջ

Բակտերիաներ (հին հունարեն՝ βακτήριον՝ ցուպիկ), պրոկարիոտ (անկորիզ), մեծ մասամբ միաբջիջ միկրոօրգանիզմների թագավարություն։ Բակտերիաներն ունեն կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկությունները՝ աճում են, զարգանում, նյութափոխանակություն են կատարում, բազմանում և այլն։ Ներկայումս բնութագրված են մոտ տասը հազար բակտերիա, սակայն իրականում գոյություն ունի միլիոնից ավելի տարբեր տեսակի բակտերիաներ։ Բակտերիաները կյանքի նախնական ձևերն են։ Դրանք շատ փոքր են և տեսանելի են միայն մանրադիտակով։ Մի կաթիլ ջրում հանգիստ կարող են ապրել 40 միլիոն բակտերիաններ։ 1 գրամ հողում կարող է լինել 300 հազարից մինչև 90 միլիոն բակտերիա։

 Դիտել գրառումը

Սնկեր

Այստեղ պետք է նշել, որ սնկերը իրենց կենսաբանական հատկանիշներով ավելի մոտ են գտնվում կենդական աշխարհին՝ քան բուսական։ Գիտնականները հակված են նաև այն հանգամանքին, որ սնկերը, բույսերը և կենդանիները զարգացում են  ապրել զատ ՝ առանձին առանձին, միմյանցից անկախ։ Սնկերի ամենահին գտածոներից պարզվում է նրանց հավանական տարիքը՝ մոտ  900 մլն տարեկան։ Գիտնականները հակված են այն հանգամանքին, որ սնկերը միակորիզավորների թագավորության ամենահին ներկայացուցիչներն են և միգուցե երկիր մոլորակի ամենահին միակորիզավոր բնակիչները։

Դիտել գրառումը

Բնագիտության ֆլեշմոբի փորձ

բնագիտության ֆլեշմոբի  համար  փորձ։

 Դիտել գրառումը

Երկրագնդի ոլորտների փոխադարձ կապերը

Աշխարհագրական թաղանթ տերմինը գիտության մեջ մտցրել է ակադեմիկոս Ա. Ա. Գրիգորևը 1932 թվականին։ Աշխարհագրական թաղանթն ընդգրկում է մթնոլորտի ներքին շերտը մինչև օզոնային էկրան, ջրոլորտն ամբողջությամբ և քարոլորտի վերին շերտը, մինչև ուր մարդը ծավալում է իր աշխատանքային գործունեությունը։ Այս սահմաններում աշխարհագրական թաղանթը համընկնում է կենսոլորտին։ Սակայն աշխարհագրական թաղանթն ավելի լայն հասկացությություն է այն իմաստով, որ պարունակում է ոչ միայն կենսոլորտը, այլ նույն ծավալում պարունակվող անօրգանական հատվածը։

Դիտել գրառումը

Օրգանիզմների փոխադարձ կապը և հարմարվածությունը շրջակա միջավայրի պայմաններին

Բարձրագույն նյարդային գործունեություն (ԲՆԳ), կենսագործունեության բարդ ձև, որն ապահովում է մարդու և բարձրակարգ կենդանիների առավել կատարյալ հարմարումը շրջակա միջավայրի փոփոխվող պայմաններին։ «Բարձրագույն նյարդային գործունեություն» հասկացությունն առաջարկել է ռուս ֆիզիոլոգ Իվան Պավլովը՝ կապված պայմանական ռեֆլեքսի՝ որպես նյարդային գործունեության նոր ձևի հայտնագործման հետ։ Պավլովը բարձրագույն նյարդային գործունեություն հակադրեց ցածրակարգ նյարդային գործունեությանը, որն ուղղված է հիմնականում օրգանիզմի հոմեոստազի (ներքին միջավայրի կենսաբանական ցուցանիշների հարաբեր, հաստատունություն) պահպանմանը՝ նրա գործունեության ընթացքում։

Դիտել գրառումը

2. Մեր ուսումնասիրած ուսումնական նյութերից, ո՞րն էր ավելի հետաքրքիր և որը՞ դուր եկավ քեզ:

Իմ համար հետաքրքիր էր Սնկերը Դիտել գրառումը և  իմ դուրը եկավ այդ նախագիծը ։

3. Գործնական պարապմունքներից, որի՞ն ես մասնակցել և ի՞նչ ես սովորել։

«Ուսումնական գարուն» նախագծի ամփոփում բնագիտություն

փորձ

Դիտել գրառումը

Բնագիտության ֆլեշմոբի փորձեր

փորձեր ֆլեշմոբի համար

Դիտել գրառումը

Բնագիտության ֆլեշմոբի փորձ

բնագիտության ֆլեշմոբի  համար  փորձ։

 Դիտել գրառումը

Ես տարբեր փորձեր եմ արել և  իմացել եմ նրանց մասին շատ նոր բան որինակ ես իմացա որ շիշ վերձնես մեջը վառված թուխտ դնես  և ձուն դնես  վերևում նա կմտնի բայց որ սովորական ձևով մտցնես չի մտնի ձուն։

4. Ստացած գիտելիքներդ կկարողանա՞ս օգտագործել քո ընտանիքում, բակում և շրջապատում։

Այո ես կկարողանամ  ես ոգնում եմ տատիկիս հետ ծաղիկներին հետևել ջրել ևայլն։

Օրգանիզմների փոխադարձ կապը և հարմարվածությունը շրջակա միջավայրի պայմաններին

 

 1. Շրջակա միջավայրի պայմաններին հարմարվելու՝ կենդանի օրգա­նիզմների ի՞նչ հարմարանքներ կան: Բերեք օրինակներ: Օրինակ՝ ցրտից պաշտպանվելու համար հաստ մորթի կամ փետուրներ ունեն կամ ճարպը, ջրում ապրելու համար՝ թեփուկնեկ, լողակներ։
 2. Ինչպիսի՞ն է կենդանի օրգանիզմների հարմարվածությունը: Ինչ­պե՞ս հասկանալ այն, որ նրանց հարմարվածությունը հարաբերա­կան է: Եթե պայմանները փոխվեն կարող են ադապտացվել կամ մահանալ։
 3. Դիտեք շրջապատի բույսերի և կենդանիների փոփոխությունները՝ շրջակա միջավայրի պայմաններից կախված: Փորձեք ներկայաց­նել բույսերի և կենդանիների սեզոնային փոփոխությունների ժամ­կետները: Բույսերը գարնանը սկսում են աճել, կանաչել, որովհետև շատ ջուր կա անձրևներից։ Ամռանը ջուրը քիչ է, բույսերը մի մասը չորանում են կամ պտուղներ են տալիս։ Աշնանը շառերը և բույսերը չորանում են, իսկ ձմռանը
 4. Եթե շրջապատում տեսել եք բարդի, թխկի և սզնի, ապա փորձեք հիշել, թե ե՞րբ և ի՞նչ հերթականությամբ են դրանք ծաղկում:

 

Ինքնաստուգում

Կարդա՛ տեքստը և կատարի՛ր առաջադրանքները:

Առյուծը գազանների արքան է: Այդ «տիտղոսին» ոչ ոք չի կասկածում, և ոչ մեկը չի վիճարկում: Իսկ ինչո՞ւ հատկապես առյուծին է շնորհվել այդ տիտղոսը: Նա գիշատիչներից ամենաուժե՞ղն է: Հազիվ թե: Ուժով, կարելի է ասել, զիջում է վագրին: Ամենաճարպի՞կն է: Նույնպես՝ ոչ. Նա զիջում է ընձառյուծին: Գիշատիչներից ամենախոշո՞րն է: Դարձյալ ոչ. սպիտակ արջը 700-800 կիլոգրամ է կշռում, նույնիսկ վագրը, որ 300 կիլոգրամ է, ավելի խոշոր ու ծանր է: Հասուն արու առյուծի առավելագույն քաշը 230 կիլոգրամից ավել չէ: Եվ, համենայն դեպս, առյուծն է գազանների արքան: Եվ նա այդ տիտղոսը կրելու իրավունքն ունի: Ըստ երևույթին, առյուծին գազանների արքա են կոչել ոչ թե ուժի, այլ՝ կեցվածքի համար, վեհ ու հպարտ կեցվածքի և նույնքան վեհ ու հպարտ բնավորության համար: Առյուծը բաց տարածությունների բնակիչ է, չի թաքնվում դարանում ու սպասում որսի: Նա որսի վրա բացահայտ է գնում՝ իր մռնչոցով բոլորին նախազգուշացնելով, որ գազանների արքան որսի է ելել: Եվ ամեն մի կենդանի էակ դողում է այդ «արքայական մռնչոցից»: Բայց առյուծը նաև մեծահոգի է, երբեք չի ոչնչացնում կենդանիներին, եթե կուշտ է:

1․ Ինչո՞ւ է առյուծը համարվում գազանների արքա:

Վեհ ու հպարտ կեցվացքը։

2․ Դո՛ւրս գրիր առյուծին բնութագրող բառեր:

 հպարտ, մեծահոգի

3․ Գրի՛ր հոմանիշները՝ արքա, խոշոր, վեհ, կասկածել:

արքա-թագավոր

խոշոր-մեծ

վեհ-բարձր

կասկածել-վարանել

4․ Գրի՛ր հականիշները՝ ոչ, ծանր, խոշոր, մեծահոգի, ոչնչացնել, կուշտ:

ոչ-այո

ծանր-թեթև

խոշոր-փոքր

մեծահոգի-փոքրոգի

ոչնչացնել-ստեղծել

կուշտ-սոված

5. Ճարպկությամբ ո՞ւմ է զիջում առյուծը:

ընձառյուծին

6․ Տեքստից դո՛ւրս գրիր 5 բայ /գործողություն ցույց տվող բառ/։

չի կասկածում, չի վիճարկում , զիջում է , չի թաքնվում  , չի ոչնչացնու

7․ Տեքստում գրված թվականները գրի՛ր տառերով։

300-երեք հարյուր

230-երկու հարյուր  երեսուն

700-յոթ հարյուր

800-ութ հարյուր

8․ Նախադասության ընդգծված բառերին «ինչպիսի՞» հարցին պատասխանող լրացումներ ավելացրո՛ւ։

որսի-հրաշալի

մռնչոցով-բարձր

արքան-մեծ

Նա որսի վրա բացահայտ է գնում՝ իր մռնչոցով բոլորին նախազգուշացնելով, որ գազանների արքան որսի է ելել:

9․ Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը․

Գաղտնիք, վայրէջք, պարկել, զարդարվել, արթնանալ

10․ Կազմի՛ր երեքական բառ հետևյալ ածանցներով՝

-վածք-գործվածք , հորինվածք , դարձվածք , թխվածք

-ային-լուսնային , երկնային , արևային

-ական-գյուղական , երաժշտական , սովորական , նկարչական

-ակ-գյուղակ , ձորակ , լճակ

-եղեն-մսեղեն , երկաթեղեն , մրգեղեն

11․ Համացանցից գտի՛ր հետաքրքիր փաստեր առյուծի մասին, 3-4 նախադասությամբ ներկայացրո՛ւ։

Առյուծները ակտիվ գիշատիչներ են և կարևոր նշանակություն ունեն շրջակա միջավայրի կենսաբազմազանության ձևավորման և պահպանության համար։ Առյուծների խմբի որոշ առանձնյակներ հայտնի են որպես մարդակերներ, թեպետ սա տեսակի սննդառության ուղղակի բնութագրիչներից չէ։

Трети учебний период


КУВШИН С ЗОЛОТОМ

Դիտել գրառումը

КУВШИН С ЗОЛОТОМ

Դիտել գրառումը

Предложный падеж (О КОМ? О ЧЁМ?)
Դիտել գրառումը
Царь Чах-Чах (часть 2)
Դիտել գրառումը
Одно задание
 Դիտել գրառումը
Барэкендан
Դիտել գրառումը
МОЯ СЕМЬЯ – ЭТО СЕМЬ „Я”
Դիտել գրառումը
23 февраля. Проектное задание
 Դիտել գրառումը
МАМИН ПОДАРОК
Դիտել գրառումը
Моя мама
Դիտել գրառումը
Моя мама
Դիտել գրառումը
Заюшкина избушка
Դիտել գրառումը
ЧТЕНИЕ И РАЗБОР ТЕКСТА
Դիտել գրառումը
Творческое задание
Դիտել գրառումը
Учебная весна
Դիտել գրառումը
Ёжик, которого можно погладить
Դիտել գրառումը
Спорт в нашей жизни
Դիտել գրառումը
27 апреля. Проектное задание

Դիտել գրառումը

Режим дня

Դիտել գրառումը

Моя заветная мечта

Դիտել գրառումը

задание

Դիտել գրառումը

задание

Դիտել գրառումը

Найдите антонимы данных слов.

Դիտել գրառումը

Русский

Դիտել գրառումը

Мифы о Пандоре и Ахиллесе

Դիտել գրառումը

Георгий Скребицкий — Передышка: Рассказ

Դիտել գրառումը

ТСЯ или ТЬСЯ

Դիտել գրառումը

Отчёт по декабрь по сентябре

Դիտել գրառումը

Зимний день

Դիտել գրառումը

Одоевского В.Ф. «Мороз Иванович»

Դիտել գրառումը

заданий

Դիտել գրառումը

Магия чисел

Դիտել գրառումը

Моя семья

Դիտել գրառումը

Местоимение

Դիտել գրառումը

Пакет дополнительных заданий для 5 класса

Դիտել գրառումը

Пакет на весенние каникулы для 5 класса 27.03-31.03

Դիտել գրառումը

Русский язык

Դիտել գրառումը

Вопросы

Դիտել գրառումը

Путешествия Гулливера

Դիտել գրառումը

Г.Х. Андерсена “Ребячья болтовня”

Դիտել գրառումը

Русский язык

Դիտել գրառումը

Иду в среднюю школу

Դիտել գրառումը

Трети учебний период

Դիտել գրառումը

Иду в среднюю школу

Я в Северной школе подружился со своим лучшим другом в первом классе, его зовут Арег Согоян, я люблю Северную школу, потому что там нас водили в бассейн, на хорошие экскурсиш и в Северной школе очень хорошие учителя.
Мы ходили в Среднюю школу, чтобы читать книги, ходили в спортзал и ходили танцевать.
Я не так хорошо знаком со Средней школой, поэтому не могу сказать, какая часть средней школы лучшая.
Я оставляю свое сердце и свои путешествия в северной школе.
Я надеюсь, что средняя школа будет лучше и больше, и мы будем больше путешествовать, и я боюсь, что мой друг Арег и я не сможем пойти в среднюю школу.
 

 


Իմ հայրենագիտական ճամփորդությունները

 • Ի՞նչ ճամփորդությունների ես մասնակցել։

Ես ոչմի ճամփորդությաների չեմ մասնակցել ,որովհետև վատ առողջ էի։

 • Ի՞նչ են տվել ուսումնահայրենագիտական ճամփորդություններ։

Ես իմանում էի   թաքավորների մասին թե նրանք այդ տարացքում  ինչ էին պատրաստել  ոնց էին ապրում և այլն։

 • Ո՞ր ճամփորդույթունն է առավել տպավորվել։

Ես ոչմի ճամփորդությաների չեմ մասնակցել ,որովհետև վատ առողջ էի։

 • Որևէ եռօրյա ճամբարի մասնակցել ե՞ս, ներկայացրու։

Ես գնացել էի օգոստոսին չորս օրով  արատես մենք այնտեղ  գնացել էինք  այդ  գյուղի  տարբեր վայրերին օրինակ  եկեղեցի նրանց  դպրոցը և սար ենք բարձրացել։

Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում 

 

1․ Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

[12,8] = 24

[7,8] = 56 

[4,5] = 20

[3,11] = 33

[5,12] = 60

2․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

(15,18) = 3

(24,12) = 12

(180,6) = 6

(12,18) = 6

(15,35) = 5

3․ Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․ 

36|2

18|2

9|3

3|3

1

36=2x2x3x3

369|3

123|3

41|41

1

369=3x3x41

48|2

24|2

12|2

6|2

3|3

1

48=2x2x2x2x3

4․  

Գումարեք կոտորակները։

12116+4216  = 16316

1720+44 = 3720

Կատարեք կոտորակների հանում։

3318-1218 = 2118

2315-25 = 1715

Կատարեք բազմապատկում․

46·512 = 4072  

4∙1518 = 6018

Կատարեք բաժանում։

2410։47 = 24x710x4=16840 

146։76 = 8442

5․ 

Գումարեք  խառը  թվերը։

15519+31119 = 34719 

Կատարեք  խառը թվերի հանում։

2518-159 =  1318 

Կատարեք  խառը թվերի բազմապատկում։

4716‧1226 =5 2549 216 

Կատարեք  խառը թվերի բաժանում։

15413:589 = 15 795115 245

 

6․ Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։ 

132 :12=11

V = 11 x 11 x 11= 1331

Պատումի տեսքով ներկայացրու քո ուսումնական երրորդ շրջանի աշխատանքը

Ես իմացա կոտորկը  և  կոտորակի բաժանումը  անգամը հանումը և այլն։

Մասնակցել եմ ամենամսյա մաթեմատիկական ֆլեշմոբերին։ Այո-ոչ

Այո ես մասնակցել եմ։

English

 • Would you miss your school?

Yes will  bored Well, I remember a lot from Tuesday school in Patamushta. 

 • Whom do you like most of all from the teachers? 🙂
I like miss Heghine but she is not here and miss Flora
 • Do you have friends at school?
I have friends at school, their names are Aren, Gevorg, Alex, Areg Poghosyan, and my best friend's name is Areg Soghoyan.
 • What do you do in the weekend?
On weekends, I teach, go out to play, and watch movies
 • Do you eat healthy food?
I eat both healthy food and unhealthy food
 • Which lessons do you like?
Patriotism and Motherland
 • Which is the most important thing that you learned at school?
Finding the Motherland because that lesson tells us the stories of our Motherland

Ամփոփում ենք ուսումնական 3-րդ շրջանը (փետրվար-մայիս)

Ուսումնական երրորդ շրջանի ընթացքում  մենք ուսումնասիրել ենք Հովհաննես Թումանյանի կեսագրությունը նրա դուստր Նվարդի  հուշերը հոր մասին ։ Կարդացինք «Անբախտ վաճառականը» և «Արծիվն ու  կաղնին» «Հսկա» «Արև և լուսին » բալլադները, «Երկու սև ամպ» «Արագիլ» «Էյ կանաչ ախպեր»  «Համերգ»  «Իմ երգը» Արտասանեցինք Թումանյան Դիտել գրառումը։ Ուսումնասիրեցինք Տերյան, «Կարծես թե ես դարձել եմ ես տուն»բանաստեղծությունը։ Դիտել գրառումը Աղայանի  պատմվածքներից  ծանոթացանք «Վաճառականի խիղճը» «Հնարագետ ջուլհակը»։ Չարենցից սովորեցինք «Ես իմ անուշ Հայաստանի»

«Գիտեք որ գարուն է արդեն» բանաստեղծությունները։

Մասնակցել եմ Բառարանընթերցման ֆլեշմոբին  Դիտել գրառումը

Այս շրջանում ճամփորդություններին չեմ մասնակցել  քանի որ վատառողջ էի։

Մասնակցել եմ  «ՈՒսումնական գարուն» նախագծին։ Դիտել գրառումը

Ունեմ ստեղծագործական աշխատանքներ։

Դիտել գրառումը , Դիտել գրառումը ,  Դիտել գրառումը , Դիտել գրառումը , Դիտել գրառումը

Մասնակցել եմ բոլոր ֆլեշմոբերին։

Մասնակցել եմ «Գնում եմ Մայր դպրոց» նախագծին։Դիտել գրառումը