Տեքստային խնդիրներ

Տեքստային խնդիրներ

 

1․ Անահիտը 5 տուփ կարագ գնելու համար վճարեց 3500դրամ։ Սոնան այդ նույն կարագից 3 տուփ գնելու համար որքքա՞ն գումար պետք է վճարի։

3500:5=700

700×3=2100

 

2․Ավտոմեքենան երկու օրում անցավ 650կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա անցավ 70կմ-ով ավելի, քան երկրորդ օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան առաջին օրը։

650-70=580

580:2=290

290+70=360

 

3․ Սոնան 20 տետրի համար վճարեց 280 դրամ ավելի, քան Անին՝ 16 տետրի համար։ Աննան 7 տետրի համար որքա՞ն գումար պետք է վճարի։

20-16=4

280:4=70

70×7=490

4․ Էլեկտրալարի 60մ երկարությամբ փաթեթն արժե 7200դրամ։ Որքա՞ն պետք է վճարել՝ այդ լարից 25մ գնելու համար։

7200:60=120

120×25=3000

5․Երկու թվերի գումարը 1240 է, իսկ տարբերությունը՝ 120։ Որո՞նք են այդ թվերը։

1240-120=1120

1120+120=1240

120, 1120

 1. Երկու պարկում միասին կար 124կգ շաքարավազ։ Երբ առաջին պարկից 4կգ լցրին երկրորդի մեջ, պարկերում շաքարավազի քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կիլոգրամ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում։

66  58

 1. Դերձակն ունի 21մ գործվածք։ Դրանից նա օրական պետք է կտրի 3մ։ Ո՞րերորդ օրը նա կկտրի վերջին կտորը։

21:3=7

Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

 

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

 

 

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

32406-2235:5=31959

1) 2 2 3 5 :5 2) 3 2 4 0 6
2 0 4 4 7 4 4 7
0 2 3 3 1 9 5 9
2 0
0 0 3 5
3 5
0 0

 

30184-7025:5+9683=30148

1) 7 0 2 5 : 5 2) 3 0 1 8 4
5 1 4 0 5 1 4 0 5
2 0 2 8 7 7 9
2 0
0 0 2 5
2 5
0 0
3) 3 0 0 6 5
+ 9 6 8 3
3 0 1 4 8

 

42588:7-205×6+960:3=5174

1) 4 2 5 8 8 : 7 3) 9 6 0 : 3
4 2 6 0 8 4 9 3 2 0
0 0 5 8 0 6
5 6 6
0 2 8 0
2 8
0 0
2) 2 0 5 4) 6 0 8 4 5) 4 8 5 4
x 6 1 2 3 0 + 3 2 0
1 2 3 0 4 8 5 4 5 1 7 4

 

2539+2747=4457

1) 2 7 4 2) 2 5 3 9
x 7 1 9 1 8
1 9 1 8 4 4 5 7

 

25300-7000:8+3494=27919

1) 7 0 0 0 : 8 2) 2 5 3 0 0
6 4 8 7 5 8 7 5
0 6 0 2 4 4 2 5
5 6
0 4 0
4 0
0 0
3) 2 4 4 2 5
3 4 9 4
2 7 9 1 9

 

40787-204:6+777:3=4303

1) 2 0 4 : 6 2) 7 7 7 : 3
1 8 3 4 6 2 5 9
0 2 4 1 7
2 4 1 5
0 0 0 2 4
2 4
0 0
3) 4 0 7 8 4) 4 0 4 4
3 4 + 2 5 9
4 0 4 4 4 3 0 3

 

 

Միևնույն կարգի գործողություններ

Հաշվի՛ր

2184-725+96542-7205=90706

1) 2 1 8 4 2) + 1 4 5 9
7 2 5 9 6 5 4 2
1 4 5 9 9 8 0 0 1
3) 9 8 0 0 1
7 2 0 5
9 0 7 0 6

 

1000x4x8:200=10

1) x 1 0 0 0 :4 2) 2 5 0 0
8 2 5 0 x 8
2 0 2 0 0 0
2 0
3) : 2 0 0 0 : 2 0 0 =1 0

 

 

215×4:20×30=1290

2 1 5 8 6 0 : 2 0 = 4 3
x 4
8 6 0
4 3
x 3 0
1 2 9 0

 

8592-657+124567-7025=125477

1) 2) 3)
8 5 9 2 + 7 9 3 5 1 3 2 5 0 2
6 5 7 1 2 4 5 6 7 7 0 2 5
7 9 3 5 1 3 2 5 0 2 1 2 5 4 7 7

 

5100:6×40:200=170

5 1 0 0 : 6 8 5 0 3 4 0 0 0 : 2 0 0
4 8 8 5 0 4 0 2 1 7 0
0 3 0 3 4 0 0 0 1 4
3 0 1 4
0 0 0 0 0

 

33600:60:70×22=176

1) 3 3 6 0 0 : 6 0 2) 5 6 0 : 7 0
3 0 0 5 6 0 5 6 8
6 3 6 0 0 0 0
3 6 0
0 0 0
3) 2 2
x 8
1 7 6

 

Մաթեմատիկա

Պարագիծ և մակերես․ փաթեթ 2

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Օրվա գործունեություն․

 1. Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 5 դմ է։

s-5×5=25

p-5+5+5+5=20

 1. Քառակուսու պարագիծը 28 դմ է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

28:4=7

 1. Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

7×7=49

 1. Հաշվի՛ր 25 սմ և 11 սմ  կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:

p-25+25+11+11=72

s-25×11=275

 1. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 14 սմ է։

p-14+14=28

 1. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 32 դմ է։

32+32=64

 1. Ուղղանկյան լայնությունը 8 սմ է, իսկ երկարությունը 2 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։

8+2=10

p-8+8+10+10=36

s-8×10=80

 1. Հաշվի՛ր 3 դմ, 4 դմ  և 5 դմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։

p-3+4+5=12

 1. Հաշվի՛ր 15 սմ, 14 սմ, 16 սմ և 17 սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։

p-15+14+16+17=62

 1. Գործնական աշխատանք․

Սիրելի  սովորողներ,  կատարեք չափումներ ու  հաշվեք ձեր  հյուրասենյակի  հատակի  մակերեսն ու պարագիծը։Լայան․

Դրա համար կատարեք հետևյալ քայլերը՝

 • Նախ նշեք, թե հյուրասենյակի հատակը ինչպիսի երկրաչափական պատկեր է։ Ուղղանկյուն
 • Մետրի(չափերիզի) միջոցով չափեք հյուրասենյակի հատակի լայնությունն․ 4.մ  ու երկարությունը։.5․մ
 • Հաշվեք ձեր  հյուրասենյակի  հատակի  մակերեսն ու պարագիծը։  p=5+5+4+4=18
 •                         s=5×4=20
 • Կատարեք ֆոտոշարք, որտեղ երևան, թե ինչպես եք կատարում չափումները։
 • Արդյունքը ֆոտոշարքի հետ միասին տեղադրեք բլոգում։

 

 

Պարագիծ և մակերես․ փաթեթ 1

Պարագիծ և մակերես․ փաթեթ 1

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Օրվա գործունեություն․

 1. Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 9 սմ է։

p-9+9+9+9=36

s-9×9=81

 1. Քառակուսու պարագիծը 24 սմ է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

24:4=6

 1. Քառակուսու մակերեսը 25 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

5×5=25

 1. Հաշվի՛ր 16 սմ և 12 սմ  կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:

s-16×12=192

p-16+16+12+12=56

 1. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 36 սմ է։

p-36+36=72

 1. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 12 դմ է։

12+12=24

 1. Ուղղանկյան լայնությունը 10 դմ է, իսկ երկարությունը 2 դմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։

s-12×10=120

p-12+12+10+10=44

 1. Հաշվի՛ր 13 սմ, 14 սմ  և 15 սմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։

p-13+14+15=42

 1. Հաշվի՛ր 25 դմ, 24 դմ, 26 դմ և 27 դմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։

p-25+24+26+27=102

Մաթեմատիկա

Օրինակ՝ 15սմ երակարություն ունեցող թելի վրա շարեցինք 200գրամ պոպոկ։ Քա՞նի կիլոգրամ պոպոկ կօգտագործենք 75սմ երկարությամբ թելին շարելու համար։

75:15=5

5×200=1000.գ=1.կգ

Մաթեմատիկա

Հրաձիգը 10 տաս անգամ կրակել է ստանդարտ թիրախի ուղղությամբ և հավաքել 90 միավոր: Քանի՞ անգամ է խոցել 7, 8, 9, եթե 10-ը խոցել է 4 անգամ, ընդ որում նշվածներից բացի այլ տեղերում խոցում և վրիպում չի եղել, և նշված թվերից յուրաքանչյուրը խոցվել է։

 

10-4=6

6:3=2

ՓԱԹԵԹ․1

1. Լևոնն ունի 10 ռետինե կնիք: Յուրաքանչյուր կնիքի վրա կա հետևյալ թվերից մեկը՝ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9: Տարբեր կնիքների վրա տարբեր թվեր են:  Լևոնը թղթի վրա տպում է «Կենգուրու» մրցույթի ամսաթիվը (տե՛ս նկարը): Քանի՞ կնիք է նա օգտագործում:

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 9

(E) 10

2. Նկարում պատկերված են 3 թռչող նետեր և 9 անշարժ փուչիկներ: Երբ նետը դիպչում է փուչիկին, փուչիկը պայթում է, իսկ նետը շարունակում է թռչել նույն ուղղությամբ: Քանի՞ փուչիկի կդիպչեն նետերը:

 

 

(A) 3

(B) 5

(C) 6

(D) 8

(E) 9

3. Սոնան 6 տարեկան է: Նրա քույրը՝ մեկ տարով մեծ, իսկ եղբայրը մեկ տարով փոքր է Սոնայից: Որքա՞ն է այս երեք երեխաների տարիքների գումարը:

(A) 10

(B) 15

(C) 18

(D) 21

(E) 30

4. Նկարում պատկերված է հինգ պտուտակ՝ փայտի կտորի մեջ: Դրանցից չորսն ունեն նույն երկարությունը: Մեկ պտուտակն ավելի կարճ է: Ո՞ր համարի պտուտակն է կարճը:

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

5. Անահիտը մեջտեղից ծալում է թղթի թերթը: Հետո նա դրա մի մասը կտրում է, ինչպես ցույց է տրված նկարում:

 

Պատասխանի տարբերակներում բերված նկարներից ո՞րը կտեսնի Անահիտը, երբ բացի թղթի թերթը:

 

(A)    (B)    (C)    (D)    (E)

6.  Մեսրոպը երեք նետով կրակում է թիրախին (տե՛ս նկարը):

 

Առաջին անգամ նա վաստակում է 12 միավոր, երկրորդ անգամ՝ 15 միավոր: Քանի՞ միավոր է վաստակում Մեսրոպը թիրախին երրորդ անգամ կրակելուց:

(A) 18

(B) 19

(C) 20

(D) 21

(E) 22

7. Պետա ճագարն ուներ 20 գազար: Ամեն օր նա ուտում էր երկու գազար: 11-րդ գազարը Պետան կերավ չորեքշաբթի: Շաբաթվա ո՞ր օրն էր նա սկսել ուտել իր գազարները:

(A) Երկուշաբթի

(B) Երեքշաբթի

(C) Չորեքշաբթի

(D) Հինգշաբթի

(E) Ուրբաթ

8. Բաբկենը պատկերներ է ստեղծում՝ օգտագործելով նկար 1-ում պատկերված սալիկից:

 

Նկար 2-ում բերված հինգ պատկերներից քանի՞սը կարող է ստեղծել Բաբկենը:

 

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

9. Մարինեն ունի գետաձիու, շնաձկան, գորտի, մեդուզայի և ծաղիկի պատկերներ: Նա նկարում բերված աղյուսակի վանդակներից յուրաքանչյուրում տեղադրում է այդ հինգ պատկերներից մեկն այնպես, որ դրանք յուրաքանչյուր սյունակում և յուրաքանչյուր տողում լինեն ճիշտ մեկ անգամ:

 

Պատասխանի տարբերակներում բերված պատկերներից ո՞րը Մարինեն պետք է տեղադրի «?» նշանով վանդակում:

 

(A)    (B)    (C)    (D)    (E)

10. Արթուրը վանդակավոր թղթից կտրում է «քառակուսի» և «սեղան» մարմիններ (տե՛ս նկար 1): Այդ մարմիններից ամենաքիչը քանի՞ հատ պետք է օգտագործի Արթուրը՝ նկար 2-ում բերված նավը ստանալու համար:

 

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

(E) 9

11. Վազգենը նկարում բերված պատկերի գույները փոխում է. սևը դարձնում է սպիտակ, սպիտակը՝ սև:

 

Այնուհետև նա այդ պատկերը պտտում է: Պատասխանի տարբերակներում բերվածներից ո՞րն է Վազգենի ստացած նոր պատկերը:

 

(A)    (B)    (C)    (D)    (E)

12. Վարդի թփին կա 8 ծաղիկ: Ծաղիկների վրա նստած են թիթեռներ և ճպուռներ: Մեկ ծաղկի վրա նստած է մեկից ոչ ավելի միջատ: Ծաղիկների կեսից ավելինի վրա միջատներ կան: Ծաղիկների վրա թիթեռների քանակը երկու անգամ մեծ է ծաղիկների վրայի ճպուռների քանակից: Քանի՞ թիթեռ է նստած ծաղիկների վրա:

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 6

13.  Երկու աղջիկ՝ Լիլիթն ու Մանեն, և երեք տղա՝ Արամը, Գուրգենն ու Երվանդը, խաղում են գնդակով: Երբ գնդակն աղջկա մոտ է, նա այն նետում է մյուս աղջկան կամ տղաներից մեկին: Երբ գնդակը տղայի մոտ է, նա այն նետում է մեկ այլ տղայի, բայց ոչ այն տղային, որից այդ պահին ստացել է գնդակը: Լիլիթը սկսում է խաղը՝ գնդակը նետելով Արամին: Ո՞վ հինգերորդը կնետի գնդակը:

(A) Արամը

(B) Լիլիթը

(C) Գուրգենը

(Դ) Մանեն

(E) Երվանդը

14.  Գրատախտակին գրված են 5, 2, 1, 4 թվերը: Միքայելը դրանցից ընտրում է 3 թիվ,
որոնց գումարը 8 է: Նարեկն այդ նույն թվերից ընտրում է 3 թիվ, որոնց գումարը 7 է:
Տղաների ընտրած թվերից քանի՞սն են ընդհանուր:

(A) ոչ մեկը

(B) մեկը

(C) երկուսը

(D) երեքը

(E) Հնարավոր չէ որոշել:

15. Մարիամի և նրա մոր տարիքների գումարը 36 է, իսկ Մարիամի մոր ու տատիկի տարիքների գումարը՝ 81: Քանի՞ տարեկան էր Մարիամի տատիկը, երբ Մարիամը ծնվեց:

(A) 28

(B) 38

(C) 45

(D) 53

(E) 56

16. Բժիշկը հիվանդին նշանակեց 3 սրսկում հետևյալ կերպ, մեկական սրսկում 30 րոպե տարբերությամբ։ Քանի՞ ժամ կպահանջվի բոլոր սրսկումներն անելու համար։

1.ժամ  30․րօպե

17.Դավիթն ունի ավելի շատ խաղալիք, քան Հենրին, իսկ Նարեի խաղալիքները Դավիթի խաղալիքներից շատ են։ Ո՞վ ունի ամենաքիչ խաղալիքը։

Հենրին

18. Ինչպե՞ս երկնժարանի կշեռքի միջոցով 24կգ մեխը բաժանել երկու մասերի, համապատասխանաբար 9կգ և 15կգ:

19.

Փազլ
20. Մաթեմատիկական խաղ

 

Ուղղանկյուն Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը  

Ուղղանկյուն։ Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը

 

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 3 սմ է, մյուսը` 7սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակեեսը։

P=3+3+7+7=20

S=3×7=21

2Ուղղանկյան կողմերից մեկը 5 սմ է, մյուսը` 9սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակեեսը։

P=5+5+9+9=28

S=5×9=45

3 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակեեսը։

P=25+25+18+18=86

S=25×18=2700

4Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 3600 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝ 40սմ։

3600:40=90

P=90+90+40+40=260

 1. Ուղղանկյան լայնությունը 23 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 7 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։

23+7=30

S=23×30=690

6.Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 16 սմ է։

P=16+16=32

 1. Քառակուսու կողմը 4 մ է։ 3 այդպիսի քառակուսիների կպցնելով իրար ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը։

4×3=12

S=12×4=48

8 Երբ ուղղանկյան լայնությունը մեծացրեցին 5 սմ-ով, իսկ երկարությունը՝ 10 սմ-ով, ապա ստացված ուղղանկյան պարագիծը հավասարվեց 80 սմ-ի։ Որքա՞ն էր ուղղանկյան պարագիծը։

10+10+5+5=30

80-30=50

 1. Գտիր անհայտ բաղադրիչը

 

Օրինակ․

3925 -1356 = 2569

 

  + 2 5 6 9  
    1 3 5 6  
    3 9 2 5  
             
             

 

4286 +2409 = 6695

 

    6 6 9 5                            
    2 4 0 9                            
    4 2 8 6                            
                                       
                                       

 

2068 +618=2686

 

  2 6 8 6                              
    6 1 8                              
  2 0 6 8                              
                                       
                                       

 

Օրինակ՝

  -1356 =2569

 

  + 2 5 6 9  
    1 3 5 6  
    3 9 2 5  

 

 

11387 -5698=5689

 

  5 6 8 9                              
  5 6 9 8                              
  1 1 3 8 7                            
                                       
                                       

 

 

11474 -8905=2569

 

    2 5 6 9                            
    8 9 0 5                            
  1 1 4 7 4                            
                                       
                                       

 

Տնային առաջադրանք

1 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 2սմ է, մյուսը` 6սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

2+2+6+6=16

2Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 2400 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝ 30սմ։

2400:30=80

P=80+80+30+30=220

3․ Ուղղանկյան լայնությունը 14 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 5 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։

14+5=19

S=19×14=266

 1. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 36 սմ է։

36×36=72

 1. Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը․

 

3478 +1095 = 4573

 

 

  4 5 7 3                              
1 0 9 5                              
  3 4 7 8                              
                                       
                                       

 

 

6327 -2901=3426

 

  3 4 2 6                              
+ 2 9 0 1                              
  6 3 2 7                              
                                       
                                       

 

 

 

7869 -905=6964

 

  6 9 6 4                              
+   9 0 5                              
  7 8 6 9                              
                                       
                                       

Քառակուսի Քառակուսու պարագծի և մակերեսի  հաշվումը  

Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի  հաշվումը

 

Դասարանական առաջադրանքներ

1Վերհիշում ենք․

29:2=14  1․մնացորդ

                         
  2 9 2           Ստուգում՝ 14×2+1=29  
    2   1 4              
      9                  
      8                  
      1                  
                         
                         

39:5=7  4 մնացորդ

                         
  3 9 5           Ստուգում՝ 7×5+4=39  
    3 5 7                
      4                  
                         
                         
                         
                         

 

77:6=12  5  մնացորդ

                         
  7 7 6           Ստուգում՝ 12×6+5=77  
    6   1 2              
    1 7                  
    1 2                  
      5                  
                         
                         

 

 

 1. Կատարեք տրված բաժանումները:

 

 • 905:10=90(5մն.)
 • 560:100=5(60մն.)
 • 8701:1000=8(701մն.)
 • 878:10=87 (8)
 • 5756:10= 575 (6)
 • 36160:100=361 (60)
 • 39605:100=396 (05)
 • 27601:1000=27 (601)
 • 11743:1000=11 (743)
 • 69755։1000=69 (755)

 

 1. Հաշվի՛ր 12սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

12+12+12+12=48

 1. Հաշվի՛ր 14դմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

14+14+14+14=56

 1. Հաշվի՛ր 25սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

25+25+25+25=100

 1. Հաշվի՛ր 19սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

19+19+19+19=76

 1. Հաշվի՛ր 3դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։

3×3=9

 1. Հաշվի՛ր 11սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

11+11+11+11=44

 1. Հաշվի՛ր 12սմ կողմով քառակուսու մակերեսը։

12×12=144

 1. Հաշվի՛ր 7դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։

7×7=49

11․ Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 36սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:3=12

12×12=144

 1. Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 39սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

39:3=13

13×13=169

13․ Քառակուսու պարագիծը 36 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:4=9

9×9=81

 1. Քառակուսու պարագիծը 40 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

40:4=10

10×10=100

15․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 25սմ2 է։

5+5+5+5=20

16․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 36սմ2 է։

6×6=36

6+6+6+6=24

17․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 49սմ2 է։

7×7=49

7+7+7+7=28

18․ Քառակուսու պարագիծը 100դմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

100:4=25

25×25=625

Տնային առաջադրանք

1Վերհիշում ենք․

49:2=24  (1)

                         
  4 9 2           Ստուգում՝ 24×2+1=49  
    4   2 4              
    0 9                  
    8                  
      1                  
      1                
      0                  

97:5=19  (2)

                         
  9 7 5           Ստուգում՝ 19×5+2=97  
    5   1 9              
    4 7                  
    4 5                  
    0 2                  
                         
                         

 

17:6=2  (5)

                         
  1 7 6           Ստուգում՝ 2×6+5=17  
    1 2 2                
    0 5                  
                         
                         
                         
                         

 

 

 1. Կատարեք տրված բաժանումները:

 

 • 905:10=90(5մն.)
 • 560:100=5(60մն.)
 • 8701:1000=8(701մն.)
 • 134:10=13 (4)
 • 984:10=98 (4)
 • 9453:100=94 (53)
 • 85647:100=856 (47)
 • 93425:1000=93 (425)
 • 15673:1000=15 (673)

 

3․ Հաշվի՛ր 21սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

21+21+21+21=84

4․ Հաշվի՛ր 8դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։

8×8=64

5․Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 42սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

42:3=14

14×14=196

6․ Քառակուսու պարագիծը 44 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

44:4=11

11×11=121

7․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 49սմ2 է։

7×7=49